System do identyfikacji mikroorganizmów oparty na nowatorskiej, opatentowanej metodzie zjawiska dyfrakcji laserowej.

Opis produktu

To przełomowe urządzenie, system do wykrywania i identyfikacji kolonii mikroorganizmów – w pierwszej wersji jest kierowane do laboratoriów kosmetycznych, w przyszłości znajdzie zastosowanie także w laboratoriach związanych z przemysłem spożywczym.

Nasz produkt to nie tylko urządzenie realizujące detekcję. To cały system, składający się z algorytmów klasyfikacji, referencyjnej bazy zdjęć, systemu sterowania przetwarzania obrazu czy atlasów w chmurze i rozbudowanej infrastruktury IT do analityki.

Działa w oparciu o opatentowaną metodę analizy widm dyfrakcyjnych. O technologii »

 

Przykładowe widma dyfrakcyjne

Candida albicans

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Staphylococcus aureus

Proces identyfikacji kolonii mikroorganizmów

1. Inkubacja próby (do czasu otrzymania kolonii) i wykonanie zdjęcia widma.

2. Wysłanie danych na serwer (rejestracja dyfraktogramów nieznanych kolonii).

3. Porównanie danych z widmami na serwerze (analizowane i klasyfikowanie nieznanych kolonii).

4. Identyfikacja (rozpoznanie kolonii).


Avlee 650 to odpowiedź na obecne wyzwania w badaniach laboratoryjnych na rynku kosmetycznym, rosnącego w tempie 6,4 proc. rocznie (wg analiz Research&Markets).


Dzięki Avlee 650 zyskujemy:  

  • minimalizację wieloetapowych, manualnych procesów w trakcie identyfikacji,
  • gwarancję wysokiej dokładności badania.

Przewagi technologii Bioavlee

Skrócenie analizy o minimum 24 h

Automatyzacja procesu identyfikacji mikroorganizmów

Wysoka dokładność analizy powyżej 90%

Wysoka jakość i konkurencyjna cena

Kontakt

Zainteresowany? Umów się na prezentację produktu.
Wypełnij poniższy formularz – skontaktujemy się w celu umówienia spotkania i pokazania wszystkich zalet naszych innowacyjnych urządzeń laboratoryjnych.

Piotr Nowaczykprzedstawiciel Bioavlee

Tel: +48 509387307
Email: piotr.nowaczyk@bioavlee.com