System do identyfikacji mikroorganizmów oparty na nowatorskiej, opatentowanej metodzie zjawiska dyfrakcji laserowej.

Opis produktu

To przełomowe urządzenie, system do wykrywania i identyfikacji kolonii mikroorganizmów. Jego zaletą jest szeroki zakres potencjalnych zastosowań i możliwość szybkiego dostosowania systemu do specyficznych wymagań konkretnego rynku.

Nasz produkt to nie tylko urządzenie realizujące detekcję. To cały system, składający się z algorytmów klasyfikacji, referencyjnej bazy zdjęć, systemu sterowania przetwarzania obrazu czy atlasów w chmurze i rozbudowanej infrastruktury IT do analityki.

Działa w oparciu o opatentowaną metodę analizy widm dyfrakcyjnych. O technologii »

 

Przykładowe widma dyfrakcyjne

Candida albicans

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Staphylococcus aureus

Proces identyfikacji kolonii mikroorganizmów

1. Inkubacja próby (do czasu otrzymania kolonii) i wykonanie zdjęcia widma.

2. Wysłanie danych na serwer (rejestracja dyfraktogramów nieznanych kolonii).

3. Porównanie danych z widmami na serwerze (analizowane i klasyfikowanie nieznanych kolonii).

4. Identyfikacja (rozpoznanie kolonii).


Avlee 650 ma ponad 98% skuteczności, co zostało potwierdzone przez laboratorium Campden BRI na szczepach bakteryjnych wyizolowanych z próbek z przemysłu kosmetycznego i spożywczego.


Przewagi technologii Avlee 650

Możliwość szybkiej adaptacji systemu
do specyficznych wymagań konkretnego rynku

Automatyzacja procesu identyfikacji mikroorganizmów

Wysoka dokładność analizy powyżej 98%

Wysoka jakość i konkurencyjna cena

Minimalizacja wieloetapowych,
manualnych procesów w trakcie identyfikacji

Brak wpływu potencjalnej kontaminacji próbki
na jakość wyniku analizy

Kontakt

Zainteresowany? Umów się na prezentację produktu.
Wypełnij poniższy formularz – skontaktujemy się w celu umówienia spotkania i pokazania wszystkich zalet naszych innowacyjnych urządzeń laboratoryjnych.

Michał Wroneckiprzedstawiciel Bioavlee

Tel: +48 601785399
Email: michal.wronecki@bioavlee.com