O PROJEKCIE

Program operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu:

Wdrożenie na rynki międzynarodowe urządzenia do identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej.

Wartość projektu

254 800.00 PLN

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wkład Funduszy Europejskich

216 580.00 PLN


Przedmiot projektu

Udział przedsiębiorcy w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach branżowych branży biotechnologii  oraz w misji gospodarczych do USA w ramach PROGRAMU PROMOCJI BRANŻY BIOTECHNOLOGII I FARMACEUTYKI celem pozyskania inwestorów, partnerów i wypromowania innowacyjnego produktu. Ponadto, projekt przewiduje zakup usług doradczych u podmiotu wyspecjalizowanego w aspektach prawnych działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Cele projektu

Internacjonalizacja innowacyjnej technologii  identyfikacji  bakterii poprzez  zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu i rozwój firmy i jej działalności eksportowej.