O PROJEKCIE

GO-GLOBAL.

GO-GLOBAL

Tytuł projektu:

Przygotowanie komercjalizacji innowacyjnej technologii – identyfikacja bakterii poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim.

Wartość projektu

136 675 PLN

Nazwa programu

GO-GLOBAL – Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Wkład NCBiR

116 173.75 PLN


Przedmiot projektu

Projekt obejmuje opracowanie i weryfikację strategii wejścia na rynek niemiecki we współpracy Fraunhofer MOEZ. Wnioskodawca planuje pozyskanie dystrybutora, partnerów technologicznych do przeprowadzenia testów laboratoryjnych oraz potencjalnych inwestorów. Jednym z celów Wnioskodawcy jest również pozyskanie kluczowej wiedzy dotyczącej standaryzacji i certyfikacji urządzeń medycznych na rynku UE oraz pozyskanie pozytywnych opinii o produkcie

Cele projektu

Celem głównym projektu jest komercjalizacja opracowanej przez Bioavlee innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim.

Planowane efekty

Planowane do komercjalizacji urządzenie jest pierwszym na rynku, bezobsługowym „robotem” diagnostycznym, który łączy tradycyjną hodowlę bakterii, ze zdumiewającą prędkością dyfrakcji laserowej i sztucznej inteligencji. Projekt jest przełomowy dla rynku i cechuje się innowacyjnością na skale światową.