PROJEKTY DOTOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Nasze projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

Nasze projekty unijne toczące się obecnie:


POIR 2.3.4

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Uzyskanie ochrony patentowej dla rozwiązań umożliwiających wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej.

Zobacz szczegóły projektu »

POIR Szybka Ścieżka

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzn. Szybka Ścieżka.

Rozwój technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych.

Zobacz szczegóły projektu »

POIR 4stock

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Wprowadzenie spółki z branży biotechnologicznej na rynek NewConnect.

Zobacz szczegóły projektu »

RPOWD 2014-2020

Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

Opracowanie prototypu produkcyjnego skierowanego dla producentów kosmetyków.

Zobacz szczegóły projektu »

POIR Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Wdrożenie na rynki międzynarodowe urządzenia do identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej.

Zobacz szczegóły projektu »

Programy już zakończone:


GO-GLOBAL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Przygotowanie komercjalizacji innowacyjnej technologii – identyfikacja bakterii poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim.

Zobacz szczegóły projektu »

ZAPYTANIA OFERTOWE

Wybitni, doceniani na arenie międzynarodowej eksperci aktywnie wspierają zespół naukowców i menedżerów Bioavlee. Ich obecność daje nam pewność, że w podążaniu za nowymi rozwiązaniami w biotechnologii obieramy właściwy kierunek.


Zapytanie ofertowe 2/11/2017

Termin składania ofert: 15.11.2017

Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 niezbędnego do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017

Termin składania ofert: 15.11.2017

Przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/7/2017

Termin składania ofert: 01.08.2017

Przeprowadzenie testów kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/2/2017

Termin składania ofert: 01.03.2017, godz. 12.00

Wykonanie usługi doradczej w zakresie uzyskania pełnej ochrony własności przemysłowej dla uzyskanych w wyniku zrealizowanych prac B+R rozwiązań. W ramach usługi planowane jest złożenie zgłoszeń patentowych dla następujących rozwiązań:

  • Sposób oraz urządzenie do automatycznej inkubacji mikroorganizmów,
  • Sposób oraz urządzenie do automatycznego posiewu próbek mikroorganizmów,
  • Sposób oraz urządzenie do automatycznego przenoszenia próbek mikrobiologicznych

w procedurze PCT, walidację uzyskanych patentów w państwach europejskich oraz objęcie rozwiązań ochroną patentową w USA

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/1/2017

Termin składania ofert: 03.02.2017, godz. 12.00

 

Wykonanie usługi doradczej w zakresie uzyskania pełnej ochrony własności przemysłowej dla uzyskanych w wyniku zrealizowanych prac B+R rozwiązań. W ramach usługi planowane jest złożenie zgłoszeń patentowych dla następujących rozwiązań:

− Sposób oraz urządzenie do automatycznej inkubacji mikroorganizmów,

− Sposób oraz urządzenie do automatycznego posiewu próbek mikroorganizmów,

− Sposób oraz urządzenie do automatycznego przenoszenia próbek mikrobiologicznych

w procedurze PCT, walidację uzyskanych patentów w państwach europejskich oraz objęcie rozwiązań ochroną patentową w USA.

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

Termin składania ofert: 12.12.2016, godz. 12.00

Wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii na rynku niemieckim.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/07/2016

Termin składania ofert: 19.07.2016, godz. 16.00

Wykonania testów mikrobiologicznych  –  wstępna identyfikacja mikrobiologiczna pozyskanych szczepów terenowych bakteryjnych co do ich rodzaju i gatunku, w oparciu o zastosowanie testów biochemicznych oraz określenie lekowrażliwości każdego z patogenów w ramach planowanego projektu: „Rozwój innowacyjnej technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych”.

 

Pliki do pobrania:


Zapytanie ofertowe nr 1/06/2016

Termin składania ofert: 30.06.2016, godz. 12.00

Przeprowadzenie testów technicznych i funkcjonalnych urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej w celu poprawy funkcjonalności, błędów i integracji prototypu w ramach planowanego projektu: „Rozwój innowacyjnej technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych”

 

Pliki do pobrania: