DLA INWESTORÓW

Jako spółka technologiczna pracujemy nad szeregiem rozwiązań, usprawniających pracę w laboratoriach. Wielkość światowego rynku naszych urządzeń rośnie z roku na rok.

Wyzwanie

Obecnie mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe pracują często w oparciu o czasochłonną, manualną analizę, której podstawą jest mikrobiologia klasyczna. Przygotowanie prób do badań oraz posiewanie materiału na szalkach Petriego, często wykonywane są ręcznie, co wydłuża czas i nie gwarantuje powtarzalności procesu. Podobnie analiza ilościowa próby mikrobiologicznej w wielu laboratoriach ciągle polega na ręcznym zliczaniu nawet kilkuset kolonii na każdej badanej płytce.

Identyfikacja drobnoustrojów – krytyczny proces zapewniający czystość mikrobiologiczną produktów, odbywa się, zwłaszcza w przemyśle kosmetycznym, w oparciu o klasyczne, czasochłonne metody mikrobiologiczne.

Celem Bioavlee jest dostarczenie produktów o najwyższej skuteczności, jednocześnie pozwalających obniżyć koszty i skrócić czas badań.

Portfolio produktów

Jesteśmy firmą biotechnologiczną o mocnych kompetencjach w R&D. Tworzymy rozwiązania wyznaczające nową jakość sprzętu laboratoryjnego.

PRODUKT DLA KOGO OBECNY STATUS
Avlee 650
unikatowe urządzenie do identyfikacji kolonii mikroorganizmów

DLA KOGO

Laboratoria mikrobiologiczne, jednostki naukowe i badawcze

OBECNY STATUS

Pozytywnie zakończony proces prewalidacji prototypu

Quantica 500
automatyczny licznik kolonii

DLA KOGO

Mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe

OBECNY STATUS

W sprzedaży

Quantica 500+
urządzenie do mierzenia stref zahamowania

DLA KOGO

Diagnostyczne laboratoria mikrobiologiczne

OBECNY STATUS

Opracowanie prototypu

InoMate 100k
urządzenie do automatycznego posiewu bezpośrednio z wymazu

DLA KOGO

Przemysłowe i diagnostyczne laboratoria mikrobiologiczne

OBECNY STATUS

Opracowanie prototypu

 

Avlee 650

To przełomowe urządzenie, system do wykrywania i identyfikacji kolonii mikroorganizmów. Jego zaletą jest szeroki zakres potencjalnych zastosowań i możliwość szybkiego dostosowania systemu do specyficznych wymagań konkretnego rynku.
Nasz produkt to nie tylko urządzenie realizujące detekcję. To cały system, składający się z algorytmów klasyfikacji, referencyjnej bazy zdjęć, systemu sterowania przetwarzania obrazu czy atlasów w chmurze i rozbudowanej infrastruktury IT do analityki.
Działa w oparciu o opatentowaną metodę analizy widm dyfrakcyjnych.

Rynek:
Wielkość światowego rynku produkcji kosmetyków w mln USD

Źródło: Research and Markets, “World Cosmetics Market – Opportunities and Forecasts, 2014-2022

Quantica 500

Automatyczny licznik kolonii został stworzony dla szerokiego grona odbiorców z myślą o maksymalnej użyteczności. Analizy ilościowe przeprowadzane są w prawie każdym badaniu mikrobiologicznym. Co więcej, często wiążą się z zaangażowaniem znaczących zasobów osobowych i czasowych.
Quantica 500™ zapewnia wysoką skuteczność zliczania, dzięki najwyższej w swojej klasie rozdzielczości kamery i odpowiednio dobranym algorytmom. Proces zliczania trwa mniej niż pół sekundy. Oprogramowanie licznika Quantica 500™ jest proste w obsłudze i funkcjonalne.
Umożliwia m.in. wyłączanie ze zliczania fragmentów szalki o dowolnym kształcie, oddzielanie kolonii od zanieczyszczeń na szalce oraz ręczne dodawanie i odejmowanie kolonii. Automatycznie zapisuje dane, co chroni przed ich przypadkową utratą. Co więcej, użytkownik może sprawnie generować czytelne raporty z systemu.
Urządzenie daje możliwość zliczania kolonii na kilku typach szalek, a dzięki sprawnie działającemu algorytmowi i najwyższej, w tej kategorii liczników, rozdzielczości kamery, poprawnie zlicza nawet zlane kolonie. Ta cecha premiuje urządzenie Bioavlee na tle dotychczasowych, standardowych rozwiązań, mających trudności z oddzieleniem tego typu kolonii. Quantica 500™ jest wreszcie atrakcyjna cenowo w stosunku do konkurencyjnych liczników kolonii.

Rynek:
Wykres wielkość światowego rynku sprzedaży liczników kolonii bakterii w mln USD

Źrodło: ResearchNReports “Automatic Colony Counter Market –Global Insights, Growth, Size, Comparative Analysis, Trends and Forecast”

Inomate 100k

Urządzenie do automatycznego posiewu materiału mikrobiologicznego na szalce Petriego. Jest to urządzenie pomocnicze w pracy laboranta zapewniające szybkość i powtarzalność procesu przygotowania próbki badawczej na wybranym podłożu hodowlanym. Inomate 100k, poprzez wyeliminowanie czynnika ludzkiego, zapewnia powtarzalność procesu separacji kolonii i eliminuje konieczność powtórnego posiewu.

Rynek:
Potencjał rynku globalnego (liczba potencjalnych odbiorców)

Źrodło: ResearchNReports “Automatic Colony Counter Market –Global Insights, Growth, Size, Comparative Analysis, Trends and Forecast”,Research and Markets, “World Cosmetics Market—Opportunities and Forecasts, 2014-2022,”

Obecne i planowane aktywności

Bioavlee posiada prototypy wszystkich urządzeń. Aktualnie prowadzimy zaawansowane prace optymalizacyjne i testowe. W najbliższych tygodniach rozpoczynamy testy u klientów referencyjnych.

W celu wymaganej walidacji zewnętrznej AVLEE 650 na zgodność z normami europejskimi 16140, nawiązaliśmy współpracę z renomowaną jednostką walidacyjną MicroVal w Holandii.

Model biznesowy

Model biznesowy dla licznika kolonii oraz urządzenia do posiewu oparty jest na sprzedaży produktów we współpracy z renomowanymi dystrybutorami branżowymi w Polsce i na świecie.

Dystrybucja Avlee 650 zakłada sprzedaż urządzeń z niewielką marżą, z jednoczesnym pobieraniem opłat za przeprowadzane przez urządzenie badania. Taki model umożliwi dotarcie także do mniejszych podmiotów, dla których zakup drogiego sprzętu jest dużą barierą.

Dystrybucja

Celem Bioavlee jest rozwój sprzedaży urządzeń w Polsce i na świecie (Europa, Brazylia, Korea Południowa, USA) oraz zdobycie pozycji lidera w dziedzinie automatycznych urządzeń laboratoryjnych na rynku kosmetycznym w pierwszym etapie wprowadzenia na rynek Avlee 650.

 

Docelowo odbiorcami wszystkich rozwiązań spółki będą:

Producenci kosmetyków oraz chemii gospodarczej

Komercyjne mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe

Jednostki badawcze

Parki Naukowo-Technologiczne

Szacuje się, że w Polsce zlokalizowanych jest 2,2 tys. laboratoriów, w  samej Europie około 50 tys., Ameryce Północnej 70 tys., Azji i Ameryce Południowej ok. 50 tys.

Już teraz wybrani dystrybutorzy oraz klienci referencyjni zdecydowali się na podpisanie listów intencyjnych wyrażając zainteresowanie bezpośrednią współpracą z Bioavlee w zakresie opracowywanych rozwiązań.