DLA INWESTORÓW

Jako spółka technologiczna pracujemy nad szeregiem rozwiązań, usprawniających pracę w laboratoriach. Wielkość światowego rynku naszych urządzeń rośnie z roku na rok.

Wyzwanie

Obecnie mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe pracują często w oparciu o czasochłonną, manualną analizę, której podstawą jest mikrobiologia klasyczna. Przygotowanie prób do badań oraz posiewanie materiału na szalkach Petriego, często wykonywane są ręcznie, co wydłuża czas i nie gwarantuje powtarzalności procesu. Podobnie analiza ilościowa próby mikrobiologicznej w wielu laboratoriach ciągle polega na ręcznym zliczaniu nawet kilkuset kolonii na każdej badanej płytce.

Identyfikacja drobnoustrojów – krytyczny proces zapewniający czystość mikrobiologiczną produktów, odbywa się, zwłaszcza w przemyśle kosmetycznym, w oparciu o klasyczne, czasochłonne metody mikrobiologiczne.

Celem Bioavlee jest dostarczenie produktów o najwyższej skuteczności, jednocześnie pozwalających obniżyć koszty i skrócić czas badań.

Portfolio produktów

Jesteśmy firmą biotechnologiczną o mocnych kompetencjach w R&D. Tworzymy rozwiązania wyznaczające nową jakość sprzętu laboratoryjnego.

PRODUKT DLA KOGO OBECNY STATUS
Avlee 650
unikatowe urządzenie do identyfikacji kolonii mikroorganizmów

DLA KOGO

1 etap: laboratoria branży kosmetycznej w Polsce i na świecie
2 etap: laboratoria przemysłu spożywczego i hodowlanego

OBECNY STATUS

Testy wewnętrzne prototypu przedprodukcyjnego

Quantica 500
automatyczny licznik kolonii

DLA KOGO

Laboratoria przemysłowe w Polsce i na Świecie

OBECNY STATUS

Testy wewnętrzne / zewnętrzne prototypu produkcyjnego

InoMate 100k
urządzenie do automatycznego posiewu bezpośrednio z wymazu

DLA KOGO

Laboratoria przemysłowe i diagnostyczne w Polsce i na Świecie

OBECNY STATUS

Optymalizacja prototypu testowego

Avlee 650

Urządzenie do identyfikacji mikroorganizmów z wykorzystaniem nowatorskiej metody – zjawiska dyfrakcji laserowej. Urządzenie stanowi przełom w sposobie identyfikowania drobnoustrojów występujących w przemyśle kosmetycznym i spożywczym na skalę światową. Avlee 650 po wykonaniu zdjęć widm dyfrakcyjnych  poszczególnych mikroorganizmów rosnących na szalce Petriego, łączy się z serwerem identyfikacji, na którym zgromadzone są atlasy widm  wzorcowych, na podstawie których odpowiednie algorytmy identyfikują  badane mikroorganizmy. Bioavlee posiada polski patent oraz  międzynarodowe zgłoszenia patentowe zabezpieczające nasz know-how.

Rynek:
Wielkość światowego rynku produkcji kosmetyków w mln USD

Źródło: Research and Markets, “World Cosmetics Market – Opportunities and Forecasts, 2014-2022

Quantica 500

Urządzenie umożliwiające automatyczne zliczanie kolonii w analizach ilościowych przeprowadzanych niemalże w każdym badaniu mikrobiologicznym (przemysłowym, weterynaryjnym, klinicznym). Jest alternatywą dla żmudnego, manualnego zliczania kolonii na szalce. Quantica 500 pozwala na skrócenie czasu zliczania kolonii z kilku, kilkunastu minut do kilku sekund.

Rynek:
Wykres wielkość światowego rynku sprzedaży liczników kolonii bakterii w mln USD

Źrodło: ResearchNReports “Automatic Colony Counter Market –Global Insights, Growth, Size, Comparative Analysis, Trends and Forecast”

Inomate 100k

Urządzenie do automatycznego posiewu materiału mikrobiologicznego na szalce Petriego. Jest to urządzenie pomocnicze w pracy laboranta zapewniające szybkość i powtarzalność procesu przygotowania próbki badawczej na wybranym podłożu hodowlanym. Inomate 100k, poprzez wyeliminowanie czynnika ludzkiego, zapewnia powtarzalność procesu separacji kolonii i eliminuje konieczność powtórnego posiewu.

Rynek:
Potencjał rynku globalnego (liczba potencjalnych odbiorców)

Źrodło: ResearchNReports “Automatic Colony Counter Market –Global Insights, Growth, Size, Comparative Analysis, Trends and Forecast”,Research and Markets, “World Cosmetics Market—Opportunities and Forecasts, 2014-2022,”

Obecne i planowane aktywności

Bioavlee posiada prototypy wszystkich urządzeń. Aktualnie prowadzimy zaawansowane prace optymalizacyjne i testowe. W najbliższych tygodniach rozpoczynamy testy u klientów referencyjnych.

W celu wymaganej walidacji zewnętrznej AVLEE 650 na zgodność z normami europejskimi 16140, nawiązaliśmy współpracę z renomowaną jednostką walidacyjną MicroVal w Holandii.

Model biznesowy

Model biznesowy dla licznika kolonii oraz urządzenia do posiewu oparty jest na sprzedaży produktów we współpracy z renomowanymi dystrybutorami branżowymi w Polsce i na świecie.

Dystrybucja Avlee 650 zakłada sprzedaż urządzeń z niewielką marżą, z jednoczesnym pobieraniem opłat za przeprowadzane przez urządzenie badania. Taki model umożliwi dotarcie także do mniejszych podmiotów, dla których zakup drogiego sprzętu jest dużą barierą.

Dystrybucja

Celem Bioavlee jest rozwój sprzedaży urządzeń w Polsce i na świecie (Europa, Brazylia, Korea Południowa, USA) oraz zdobycie pozycji lidera w dziedzinie automatycznych urządzeń laboratoryjnych na rynku kosmetycznym w pierwszym etapie wprowadzenia na rynek Avlee 650.

 

Docelowo odbiorcami wszystkich rozwiązań spółki będą:

Producenci kosmetyków oraz chemii gospodarczej

Komercyjne mikrobiologiczne laboratoria przemysłowe

Jednostki badawcze

Parki Naukowo-Technologiczne

Szacuje się, że w Polsce zlokalizowanych jest 2,2 tys. laboratoriów, w  samej Europie około 50 tys., Ameryce Północnej 70 tys., Azji i Ameryce Południowej ok. 50 tys.

Już teraz wybrani dystrybutorzy oraz klienci referencyjni zdecydowali się na podpisanie listów intencyjnych wyrażając zainteresowanie bezpośrednią współpracą z Bioavlee w zakresie opracowywanych rozwiązań.