Aktualności

Rozwijamy technologię i komercjalizujemy rozwiązania – dowiedz się więcej o naszej codziennej pracy.
Lista aktualności 22 grudnia 2016

PARP wspiera projekt BIOAVLEE środkami finansowymi na ochronę własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki najbardziej obiecujących projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. Cieszymy się, że BIOAVLEE jest wśród najlepszych wybranych projektów. Wsparcie PARP jest dla nas bardzo pomocnym narzędziem w dalszym zabezpieczaniu IP firmy.