Zapytanie ofertowe nr 1/12/2016

5 grudnia 2016

BIOAVLEE zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania oraz weryfikacji strategii komercjalizacji innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii na rynku niemieckim. Usługa ta będzie częścią projektu WND-GO_GLOBAL.PL-0079/16 Przygotowanie komercjalizacji innowacyjnej technologii – identyfikacja bakterii poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej na rynku niemieckim, realizowanego w ramach programu GO.GLOBAL.PL 02 Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych polskich firm.

Plik do pobrania: Zapytanie ofertowe Go Global