Dla Inwestorów

Dlaczego warto zainwestować
w Bioavlee?

Bioavlee to innowacyjna spółka technologiczna, działająca w obszarze diagnostyki laboratoryjnej IVD (in vitro diagnostics) – dynamicznie rozwijającego się rynku. Początki prac nad systemem optycznym sięgają 2008 roku, gdzie na jednej z polskich uczelni wyższych powstał pierwszy tor optyczny. W roku 2013 powstał plan komercjalizacji. Dziś trwają zaawansowane testy działających prototypów.

Bioavlee łączy tradycyjną hodowlę bakterii z laserową precyzją (dyfrakcja laserowa) i szybkością algorytmów, które błyskawicznie analizują dyfraktogramy. Bioavlee to zatem zaawansowane urządzenie i połączona z nim, dzięki chmurze (cloud), usługa identyfikacji. Nasze rozwiązania technologiczne pozwalają na znaczącą poprawę dostępności zaawansowanej diagnostyki mikrobiologicznej dla przemysłu i weterynarii dzięki znacznemu obniżeniu kosztów (sprzętu, obsługi i materiałów). Zastosowane rozwiązania z zakresu mechatroniki, dyfrakcji laserowej wraz z rozwiązaniami telekomunikacyjnymi i analizy obrazu stanowią unikatową propozycję dla właścicieli zakładów hodowli zwierząt, producentów żywności, personelu laboratoryjnego oraz pacjentów. Ta charakterystyka dobrze wpisuje się w światowe trendy firm wspieranych przez zarówno fundusze venture capital (VC), oraz pozostałych inwestorów finansowych, branżowych oraz indywidualnych (zobacz: Forbes).

Bioavlee wprowadza wkrótce na rynek unikatowe urządzenie diagnostyczne, które pozwala na bezobsługowe wykonywanie diagnostycznych badań patogenów. Zaczynamy od rynku polskiego, mamy jednak ambicje zostać globalnym pionierem i liderem segmentu diagnostyki opartej o dyfrakcję laserową.

Wielkość całego rynku IVD w Polsce szacowana jest na ok. 100 mln badań rocznie. Polski rynek IVD jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty, w porównaniu z sąsiednimi rynkami takimi jak Niemcy czy Czechy (porównując liczbę badań na mieszkańca). Naszymi partnerami są kliniki weterynaryjne (zajmujące się zwierzęta domowe jak i hodowlane) i przemysł (szczególnie spożywczy).

Bioavlee jest rozwiązaniem opartym o znany m.in. z telemedycyny model opłat abonamentowych. Urządzenie diagnostyczne i związana z nim usługa identyfikacji są szczególnie atrakcyjne finansowo dla prywatnych gabinetów weterynaryjnych, małych i dużych zakładów hodowlanych, przedsiębiorstw z branży spożywczej a docelowo – szpitali i klinik. Bioavlee jest profesjonalnym urządzeniem diagnostycznym i będzie certyfikowane przez jednostkę notyfikującą.

Obecnie trwają testy urządzenia w zakładach produkcyjnych w Szwajcarii i Polsce. Pomysł pochodzi z Polski. Konstrukcja powstała w Niemczech. Obudowę zaprojektowano w Katowicach. Planowana komercjalizacja urządzenia ma nastąpić pod koniec 2016.

Naszym doradcą w zakresie rozwoju kapitałowego i pozyskiwania finansowania jest firma Partners & Ventures. Naszym celem jest wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego po zakończeniu pierwszej fazy komercjalizacji naszego urządzenia. Więcej informacji o spółce i ofercie prywatnej:

Michał Wronecki

telefon: 601 785 399
e-mail: michal.wronecki@bioavlee.com/old