Fundusze Europejskie i Publiczne

27 lutego 2017

GO_BLOBAL

  GO_BLOBAL – Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

27 lutego 2017

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.