ZESPÓŁ

Interdyscyplinarny zespół ekspertów 
i praktyków biznesu

Michał Wronecki

CEO

Absolwent studiów magisterskich oraz podyplomowych  na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od kilkunastu lat zarządza spółkami kapitałowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami, specjalizuje się w opracowywaniu strategii biznesowych oraz finansowych.

Dr inż. Igor Buzalewicz

CTO

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierunku Fizyka Techniczna w specjalizacja Inżynieria Biomedyczna oraz Optometria.
Studia doktoranckie odbywał na Politechnice Wrocławskiej, a rozprawę doktorską z wyróżnieniem obronił w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie. Laureat grupowej Nagrody Badawczej Siemensa oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Autor publikacji naukowych, referatów konferencyjnych oraz patentów z zakresu inżynierii biomedycznej, optyki biomedycznej oraz optycznej diagnostyki mikrobiologicznej.

Dr n. med. Kamila Korzekwa

Ekspert ds. mikrobiologii

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie mikrobiologii medycznej, uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Na tej samej Uczelni, Na Wydziale Farmacji z o. Analityki Medycznej uzyskała również tytuł Specjalisty Mikrobiologii II stopnia z mikrobiologii medycznej. Absolwentka Studiów podyplomowych „Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle” na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej. Obecnie Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii, Instytutu Mikrobiologii i Genetyki na Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kierownik Laboratorium Mikrobiologii w NZOZ Dialab s.c. Diagnostyka Laboratoryjna. Poprzednio pracowała przez 13 lat jako asystent w Laboratorium Mikrobiologicznym Dolnośląskiego Centrum Pediatrii im. J. Korczaka we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również współpracując jako asystent w Pracowni Bakteriologicznej Centrum Medycznym” Practimed” we Wrocławiu oraz Centrum Badań Klinicznych. Mikrobiolog w Szpitalnych Zespołach Zwalczania Zakażeń Szpitalnych. Związana z Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w którym od 6 lat pełni funkcje wiceprezesa.

Natalia Markiewicz

Inżynier ds. Badań i Rozwoju

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, kierunku Biotechnologia ze specjalizacją Biotechnologia Molekularna i Biokataliza. W projekcie Bioavlee inżynier procesów, prowadzący prace badawczo rozwojowe. Odpowiedzialna za wprowadzanie i testowanie usprawnień technologicznych, dostosowanie urządzeń do standardów laboratoryjnych. Kontroler klasyfikacji obrazów dyfrakcyjnych identyfikujących gatunki bakterii. Prywatnie miłośniczka muzyki rockowej i alternatywnej oraz literatury rosyjskiej.

Aleksandra Pupko

Mikrobiolog

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Biologicznych, specjalizacja Mikrobiologia.
Odbyła roczny staż zawodowy w laboratorium medycznym Dialab we Wrocławiu. Od 2015 roku słuchaczka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z zakresu Systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
W Bioavlee odpawiada m.in. za przygotowanie prób mikrobiologicznych do testów oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem naszego Banku Szczepów Referencyjnych Bakterii.

Justyna Gandyra

Mikrobiolog

Absolwentka kierunku Biotechnologia. Studia pierwszego stopnia ukończyła na Uniwersytecie Opolskim. Edukację kontynuowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera biotechnologii. Po ukończeniu studiów odbyła dodatkowo 6-miesięczny staż w laboratorium mikrobiologicznym w firmie Nutricia (Opole). Z Bioavlee związana od 2015 roku, odpowiedzialna m.in. za przygotowanie prób mikrobiologicznych oraz testy funkcjonalne naszych prototypów.
Miłośniczka literatury kryminalnej i dalekich podróży.

Dr n. wet. Ewa Mytnik

Project Manager

Dr n. wet. Ewa Mytnik posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej.
Ewa Mytnik doświadczenie z zakresu realizacji projektów badawczych zdobywała pełniąc funkcję Asystentki w pracowni mikrobiologii w Rejonowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Pracowała również w firmie IBM centrum GSDC Poland Sp. z o.o. na stanowisku project managera. Do jej głównych obowiązków należało kierowanie zespołem projektowym w dostarczaniu rozwiązań dla klienta, tworzenie efektywnego planu komunikacji z zespołem, diagnozowanie i identyfikacja problemów, a także planowanie oraz wdrażanie inicjatyw zarządzania. Posiada liczne umiejętności cenne przy koordynacji projektów, między innymi liczne certyfikaty w tym – ITIL Foundation, PRINCE2 Foundation, SCRUM Fundamentals Certificate.

Marek Jarosławski

Główny konstruktor

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów mechaniki urządzeń testowych oraz badawczych.
Brał udział w szeregu projektach na każdym etapie: od przygotowania urządzeń począwszy od uzgodnień z klientami założeń poprzez przygotowywanie koncepcji, opracowywanie projektu 3d, wykonanie dokumentacji rysunkowej oraz innej wymaganej dyrektywą maszynową, nadzór nad montażem po odbiory końcowe i zatwierdzenia gotowego urządzenie.
Posiada bogate doświadczenie w technologiach napędów elektrycznych, pneumatycznych w tym wysoko ciśnieniowych , serwonapędów, systemów wizyjnych, układów pomiarowych, rozmaitymi sensorami.
Ekspertyza Marka była budowana w szeregu wymagających branż, m.in. motoryzacja, aeronautyka, biomedyka.

Piotr Zieliński

Programista LabVIEW

Absolwent Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Automatyki i Robotyki na Politechnice Wrocławskiej. W czasie studiów aktywny działacz kół naukowych oraz organizator serii konferencji pt. „Studenckie Forum Programistów LabVIEW”, a także dwukrotny finalista „Mistrzostw Polski Programistów LabVIEW”. W ramach projektów dyplomowych zajmował się przetwarzaniem i klasyfikacją sygnałów muzycznych oraz biomedycznych. Piotr był również konstruktorem urządzenia do weryfikacji poprawności działania spirometru. W Bioavlee odpowiedzialny za tworzenie oprogramowania urządzenia, a także dostarczanie potrzebnych zespołowi narzędzi informatycznych.