NCBiR wspiera BIOAVLEE. Wartość projektu blisko 5 mln zł

11 listopada 2016

Wśród kilkuset innowacyjnych projektów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało do dofinansowania 52 najlepsze. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (tzw. „Szybka Ścieżka”). Projekt BIOAVLEE został rekomendowany do dofinansowania, jako jeden z 15 najlepszych. Dziękujemy za uznanie!
Więcej na: ncbir.pl