Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek BIOAVLEE

26 listopada 2016

Bioavlee uzyskało od Urzędu Patentowego patent nr P 411 946 pt. „Sposób badania mikroorganizmów hodowlanych na podłożach stałych i układ pomiarowy do badania mikroorganizmów hodowlanych na podłożach stałych”. To kolejny, ważny krok na drodze realizacji strategii IP BIOAVLEE i spełniona obietnica dla naszych Inwestorów.