BIOAVLEE nominowane do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017

7 grudnia 2016

Organizatorem programu jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym programu jest redakcja sekcji Rzeczy o Innowacjach w Pulsie Biznesu oraz Rzeczpospolitej.Celem Programu jest popularyzowanie proinnowacyjnego sposobu myślenia oraz wyłonienie, docenienie i promowanie podmiotów:
1. Realizujących innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych.
2. Realizujące projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki.
3. Dbających o rozwój sfery badawczo-rozwojowej.
4. Działających na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.
Więcej na: ircentrum.pl
Dziękujemy za uznanie!