Na świecie korzysta się z wielu metod identyfikacji bakterii. Metody te różnią się od siebie m.in. czasem potrzebnym na przeprowadzenie badania, kosztem odczynników, kosztem systemów, kosztem obsługi oraz dokładnością przeprowadzanych badań.

Szybsze informacje o patogenach umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji. Te z kolei bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie ludzi i zwierząt. Czas zmniejszyć dystans między tym, co nauka już umożliwia a tym, czego potrzebuje nowoczesny, bezpieczny przemysł i diagnostyka weterynaryjna.

BIOAVLEE redefiniuje sposób, w jaki identyfikujemy bakterie i umożliwia większą dostępność badań diagnostycznych. Głównymi zaletami BIOAVLEE jest dokładność badań, czas ich wykonywania oraz bardzo konkurencyjny koszt. Jest to możliwe dzięki opatentowanej technologii, opartej o zjawisko dyfrakcji laserowej, algorytmy, sieci neuronowe i ogromną ilość danych, błyskawicznie analizowanych w chmurze.

machine

 

_______________________________________________________________

 Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL_PL

Główne obszary zastosowań to weterynaria, medycyna,
przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz rolnictwo.

BIOAVLEE TO PRZEŁOM

SZYBKOŚĆ

Wyniki identyfikacji od 9 do 16 godzin od momentu posiewu

DOKŁADNOŚĆ

Skuteczność identyfikacji do 98%

NISKI KOSZT

Kolonie bakteryjne rosną przy wykorzystaniu standardowych mediów

UNIWERSALNOŚĆ

Pozwala na identyfikacje tych szczepów, których widma dyfrakcyjne znajdują się w ogromnej bazie – atlasie widm

PROSTOTA

Jedna szalka Pertiego dla całego badania wykonywanego przez niewykwalifikowany personel

AKTUALNOŚCI