Aktualności

Rozwijamy technologię i komercjalizujemy rozwiązania – dowiedz się więcej o naszej codziennej pracy.
Lista aktualności 20 maja 2016

Testujemy prototyp urządzenia w Szwajcarii

Pierwszy prototyp naszego urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą dyfrakcji laserowej jest testowany w laboratorium światowego producenta żywności z siedzibą w Szwajcarii.

Specyficzne właściwości optyczne i morfologiczne kolonii drobnoustrojów prowadzą do modulacji zarówno amplitudy, jak i fazy padających na kolonie wiązek świetlnych. W wyniku tej transformacji, wiązki ulegają dyfrakcji na koloniach, które działają jak soczewka i tym samym stają się nośnikiem informacji. Więcej o naszej technologii.