Aktualności

Rozwijamy technologię i komercjalizujemy rozwiązania – dowiedz się więcej o naszej codziennej pracy.
Lista aktualności 14 marca 2017

Realizujemy projekt w ramach Szybkiej Ścieżki

Spółka Bioavlee realizuje projekt „Rozwój technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Z szybkiej ścieżki mogą być finansowane projekty badawczo-rozwojowe, zmierzające do wprowadzenia naszego rozwiązania na rynek.