Aktualności

Rozwijamy technologię i komercjalizujemy rozwiązania – dowiedz się więcej o naszej codziennej pracy.
Lista aktualności 10 listopada 2016

Mamy patent!

Bioavlee uzyskało od Urzędu Patentowego patent nr P 411 946. To kolejny, ważny krok na drodze realizacji strategii naszej spółki.

Tytuł: Sposób badania kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych i układ optyczny do badania kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych (nr patentu: P.411946)

„Wiązkę światła z koherentnego źródła światła, filtruje się w filtrze amplitudowym, polaryzuje oraz poszerza, przesłoną irysową reguluje się jej średnicę i wiązkę światła skupia się w tylnej płaszczyźnie ogniskowej dodatniej soczewki. Tak uformowaną wiązką światła oświetla się kolonię bakterii umieszczoną na transparentnym podłożu. Następnie wiązkę światła w detektorze poddaje się detekcji, po czym analizuje się rozkład natężenia światła ugiętego na kolonii bakterii”.