Aktualności

Rozwijamy technologię i komercjalizujemy rozwiązania – dowiedz się więcej o naszej codziennej pracy.
Lista aktualności 5 grudnia 2017

Dyfrakcja laserowa – to nasz patent!

Urządzenie Avlee 650 wykorzystuje opatentowaną przez nas metodę dyfrakcji laserowej. Nasze rozwiązanie umożliwia zdobycie „odcisku palca” badanych drobnoustrojów poprzez dyfrakcję światła na koloniach mikroorganizmów. Technologia identyfikacji to nic innego jak rozpoznawanie kolonii mikroorganizmów, które wykazują specyficzne właściwości optyczne (współczynnik absorpcji oraz załamania światła) oraz morfologiczne (profil, kształt krawędzi). Właściwości te prowadzą do modulacji zarówno amplitudy, jak i fazy padających na kolonie wiązek świetlnych. W wyniku tej transformacji, wiązki ulegają dyfrakcji na koloniach, które działają jak soczewka i tym samym stają się nośnikiem informacji. Więcej o naszej technologii.